Co s sebou k zápisu? Jaká jsou kritéria přijetí? A další užitečné informace.

Kromě předem vyplněné přihlášky s sebou vezměte také rodný list dítěte a váš občanský průkaz k prokázání trvalého bydliště, případně třeba nájemní smlouvu.

Co s sebou k zápisu?

Kromě předem vyplněné přihlášky s sebou vezměte také rodný list dítěte a váš občanský průkaz k prokázání trvalého bydliště, případně třeba nájemní smlouvu. Dítě se většinou zápisu účastnit nemusí.

Přihláška musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci, případně můžete dodat čestné prohlášení, že druhý rodič není k zastižení.

Nezapomeňte, že na přihlášce musí být také potvrzení od lékaře o tom, že váš potomek absolvoval všechna povinná očkování. Pokud ne, nemusí být do školky přijat. Výjimkou jsou děti, které nastupují k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Jaká jsou kritéria přijetí?

Nejdůležitější kritéria přijímání dětí do MŠ jsou dvě: trvalé bydliště ve spádové oblasti školky a věk dítěte. Povinné předškolní vzdělávání platí u dětí, které do začátku školního roku dovrší pět let. Školky musí tyto děti přijímat přednostně.

Školky tedy přijímají děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti v pořadí podle věku od nejstaršího po nejmladší, a to až do naplnění volné kapacity.

Další plusové body může vaše dítě dostat, pokud již školku navštěvuje jeho sourozenec.

Je vaše dítě na školku připravené?

Pokud má vaše dítko od září nastoupit do školky, snažte se ho na tuto změnu připravit, pozitivně jej motivujte k tomu, aby zvládlo vše, co je pro bezproblémové fungování potřeba.

Vaše dítě by mělo znát své jméno a reagovat na něj, být schopné vyjádřit své potřeby a respektovat pravidla školky. Předpokládá se, že se umí samo najíst a napít. Nemělo by používat pleny, ani dudlík, dobré je, když se zvládne samo vysvléknout a částečně obléknout a obout.

Zpět na Aktuality