Školní řád

Úvodní ustanovení

Školní řád dává řediteli školy zákonnou oporu stanovit dětem a zákonným zástupcům podmínky, za kterých bude probíhat výchova a vzdělávání v mateřské škole. Školní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě v mateřské škole, informuje o jeho vydání a obsahu, prokazatelným způsobem s ním seznámí zákonné zástupce nezletilých dětí a zaměstnance. Při pozdějším nástupu dětí budou zákonní zástupci seznámeni se školním řádem okamžitě.

Celý školní řád je níže ke stažení.

Zpět na Pro rodiče