O  nás

Naše mateřská škola Plaváčci v obci Plav je nově postavené zařízení dle nových a moderních stavebních technologii, jejíž zřizovatelem je obec Plav.
Budova byla zkolaudovaná v měsíci srpnu roku 2018. jak již název napovídá je obec spojena s vodou přesněji řečeno s řekou Malší, neboť se rozkládá po obou březích řeky. Plav leží jižně od Českých Budějovice. Budova mateřské školy je umístěna v okrajové, klidné části obce, v blízkosti pěkné přírody s dobrou dopravní dostupností. Součástí budovy je zastřešená terasa navazující na prostornou zahradu vybavena moderními herními prvky – programem pro sportovní vyžití dětí. Jedná se o jednopodlažní objekt, který je plně koncipován pro provoz předškolního zařízení s vlastní vývařovnou se zázemím.
Parkoviště, které je před budovou mateřské školy, slouží pro účely školy a má dostatečnou kapacitu, umožňující pohodlné parkování aut pro rodiče dopravující své děti do předškolního zařízení.

Mateřská škola Plaváčci nabízí klidné, rodinné prostředí, bezpečné klima, o které se stará nejen tým zaměstnanců školy, ale také zřizovatel svým vstřícným a přátelským přístupem.

Cíle a záměry naší mateřské školy

 • základem výchovy ve škole je laskavý a citlivý přístup ke každému dítěti s ohledem na jeho individuální potřeby, citová podpora a rozvoj
 • vést děti k ohleduplnosti, kamarádství, toleranci a respektu k druhému
 • velký důraz klademe na rozvoj poznávání, zdroj učení, prosociálního chování, rozvoj komunikačních schopností, na výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu
 • respektovat každé dítě a jeho originalitu
 • poskytovat volný režim dle potřeb dítěte
 • empatické vnímání dětského světa
 • umožnit adaptaci dítěte na nové prostředí
 • vnášet do denního režimu pestrost, dynamičnost a tvárnost

Základní informace pro rodiče

 • provoz MŠ je od 6.30 – 16.30
 • výše školného pro školní rok 2022/2023 činí 500,–- Kč/měsíc
 • výše stravného pro školní rok 2022/2023 činí:

  Děti 3–6 let:

  přesnídávka 10,–-Kč

  oběd 26,–- Kč

  pití 4,–- Kč

  svačina 10,–- Kč

  celkem strava 50,–- Kč
  Děti 7–10 let:

  přesnídávka 12,–- Kč

  oběd 29,–- Kč

  pitný režim 4,–-Kč

  svačina 10,–-Kč

  celkem strava 55,–- Kč