Mateřská škola Plav

nabízí klidné, rodinné prostředí, bezpečné klima, o které se stará nejen tým zaměstnanců školy, ale také zřizovatel svým vstřícným přístupem.

 

Základem výchovy v naš školce je laskavý a citlivý přístup ke každému dítěti s ohledem na jeho individuální potřeby, citová podpora a rozvoj.

Výsledky zápisů do MŠ
Seznamy přijatých a nepřijatých dětí naleznete na tomto odkazu: https://msplav.cz/…-206682.html

Zápis se netýká ukrajinských dětí. Zvláštní zápis podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ( LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) se uskuteční 1.6. 2023 v době 9.00 – 11.00