Mateřská škola Plav

nabízí klidné, rodinné prostředí, bezpečné klima, o které se stará nejen tým zaměstnanců školy, ale také zřizovatel svým vstřícným přístupem.

 

Základem výchovy v naš školce je laskavý a citlivý přístup ke každému dítěti s ohledem na jeho individuální potřeby, citová podpora a rozvoj.

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku
Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit ředitelce MŠ, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ, ve které se jeho dítě vzdělává a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Aktuality

Zápisy do mateřské školy Plav - úprava

Vzhledem k vážnosti situace pandemie KORONAVIRU, budou zápisy do mateřské školy ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2020 probíhat z bezpečnostních důvodů buď to elektronicky – e-mailem, doručením osobně do schránky MŠ, popřípadě, na základě předchozí dohody, jiným způsobem.

Žádost k přihlášení do mateřské školy, evidenční list jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách mateřské školy.
Pokud budete zasílat dokumenty potřebné k přijetí dítěte elektronickou cestou tak na e-mailovou adresu: reditelka@msplav.cz.

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin

Provoz naší mateřské školy bude v době letních prázdnin uzavřen v termínu od 15. 07. 2019 do 25. 08. 2019.

Co s sebou k zápisu? Jaká jsou kritéria přijetí? A další užitečné informace.

Kromě předem vyplněné přihlášky s sebou vezměte také rodný list dítěte a váš občanský průkaz k prokázání trvalého bydliště, případně třeba nájemní smlouvu.