Mateřská škola Plav

nabízí klidné, rodinné prostředí, bezpečné klima, o které se stará nejen tým zaměstnanců školy, ale také zřizovatel svým vstřícným přístupem.

 

Základem výchovy v naš školce je laskavý a citlivý přístup ke každému dítěti s ohledem na jeho individuální potřeby, citová podpora a rozvoj.

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku
Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit ředitelce MŠ, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ, ve které se jeho dítě vzdělává a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Aktuality

Výlet

Dobrý den, informujeme, že v pondělí 21.6. 2021 pojedeme s dětičkama na výlet. Vyrazíme do ZOO Dvorec u Borovan. Je zajištěna autobusová doprava. S sebou: Batůžky s pitím, kapesníčky (svačina bude zajištěna z MŠ) Bližší info (peníze,čas odjezdu) ještě doplníme. Budeme se těšit :) Tým MŠ Plav

Poděkování paní starostce

Chtěli bychom tímto poděkovat paní starostce, která nám zakoupila krásné obrázky na stěny a za soustavnou podporu naší školky. Kolektiv MŠ

Zápisy do MŠ Plav 2021

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz – stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/…lav

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.