Mateřská škola Plav

nabízí klidné, rodinné prostředí, bezpečné klima, o které se stará nejen tým zaměstnanců školy, ale také zřizovatel svým vstřícným přístupem.

 

Základem výchovy v naš školce je laskavý a citlivý přístup ke každému dítěti s ohledem na jeho individuální potřeby, citová podpora a rozvoj.

Den otevřených dveří Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří do Mateřské školy Plav ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 16.00 do 17.00 hodin.
Na začátku proběhne krátké představení naší školky, naše vize, informace k zápisu do MŠ, poté bude prostor pro dotazy a prohlídku MŠ.
Těšíme se na Vás.


Zápis do MŠ – https://msplav.cz/…s-do-ms.html

Україна – Zápis se netýká ukrajinských dětí. Zvláštní zápis podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ( LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) se uskuteční 1. a 2. 6. 2023. v době 9.00 – 11.00