Provoz školní jídelny

Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., o školním stravování, ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (vyhl. č. 602/2006 Sb.), a ze zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon. Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ, v době podávání jídla (vyhl. č.14/2005Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška o stravování č. 107/2008 Sb., a dospělých zaměstnanců školy.) Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, vyplní na počátku docházky do MŠ „přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte. Změny stravovacího režimu jsou rodiči povinni neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Označení alergenů

Alergeny
Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem.