Zákony, povinnosti, práva mateřské školy a rodičů v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole.

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. C) školského zákona). Mateřská škola má proto zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci, předchází tím vzniku a šířené infekčních onemocnění mezi dětmi.

Celý dokument je ke stažení níže. Podrobně si jej prostudujte.

Zpět na Pro rodiče